Cocos2d-x之Schedule

// 每隔0.5秒执行一次callback函数
schedule(schedule_selector(Test::callback), 0.5f);

Test::callback(ccTime dt)
{
  
}
unschedule(schedule_selector(Test::callback));
CCScheduler::sharedScheduler()->pauseTarget(this);     // 暂停当前对象所有的定时器
               ->resumeTarget(this);     // 恢复当前对象所有的定时器
               ->unscheduleAllSelectors();  // 取消所有的定时器,CCNode的会取消当前节点的定时器
scheduleUpdate();

Test::update(ccTime dt)
{
  // 将会执行
}

unscheduleUpdate();
unscheduleUpdate();